Άλλοι πατάμε εναλλάξ τα κουμπιά Α-Β, άλλοι αφήνουμε πατημένο το Α, άλλοι πατάμε το Β λίγο πριν το τελευταίο «κούνημα» της pokeball, αλλά κανείς δε ξέρει πως ακριβώς βοηθάει αυτό στο να πιάσουμε ένα Pokémon. Η αλήθεια όλα αυτά είναι εντελώς ανούσια και όλη αυτή η διαδικασία πρόκειται για μια ψευδαίσθηση.

Αυτό το άρθρο λοιπόν, είναι για να αποκαλύψουμε όλη την αλήθεια και τα «mechanics» για το πως ακριβώς κρίνεται το πιάσιμο ενός Pokémon – ίσως της σημαντικότερης διαδικασίας στο παιχνίδι, αφού χωρίς αυτήν, θα μέναμε με τα starters!

Αρχίζουμε λοιπόν από τα βασικά και τα εύκολα: Αν χρησιμοποιήσετε την σπάνια Master Ball, η επιτυχία είναι εγγυημένη καθώς έχει ποσοστό επιτυχίας 100% και μαθηματικά.

Υπάρχουν πολλές παράμετροι που καθορίζουν το πιάσιμο ενός Pokémon. Μερικές από αυτές είναι το Μέγιστο HP, το τρέχον HP, την κατάσταση που βρίσκεται το Pokémon αλλά και το σημαντικότερο από όλα, το Catch Rate.

Το Pokémon’s Catch Rate είναι ένας αριθμός μεταξύ του 0 και του 255, ο οποίος όσο πιο μεγάλος είναι, τόσο το καλύτερο.

Ας μπούμε λίγο στα βαθιά τώρα, με λίγα μαθηματικά. Η βασική φόρμουλα που καθορίζει το πιάσιμο ενός Pokémon είναι η εξής:

CatchValue = ((( 3 * Μέγιστο HP – 2 * Τρέχον HP ) * (Catch Rate * Τύπος Pokeball ) / (3 * Μέγιστο HP) ) * Κατάσταση 

όπου οι διάφορες τιμές που μπορεί να πάρει κάθε μια από αυτές τις μεταβλητές βρίσκεται στη συνέχεια του άρθρου.

Αφού υπολογίσουμε λοιπόν την τιμή CatchValue, αν είναι 255, τότε έχουμε πιάσει το Pokémon 100%. Αν όχι όμως, υπάρχει μια άλλη φόρμουλα πιο κάτω που καθορίζει κατα πόσο το Pokémon θα γίνει δικό μας!

Catch = 1048560 / √(√(16711680 / CatchValue)) = (220 – 24) / √(√((224 – 216) / CatchValue))

Όταν πετάμε μια Pokéball, και όταν η Pokéball κουνιέται, παράγεται ένας τυχαίος αριθμός ο οποίος αν είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που θα πάρει η μεταβλητή Catch από την φόρμουλα πιο πάνω, τότε χάνουμε το Pokémon. Αν όμως είναι μικρότερος, τότε πάμε στο επόμενο «κούνημα» και ακόμα έναν τυχαίο αριθμό και την ίδια διαδικασία. Αυτό συνεχίζεται για 3 φορές (3 κουνήματα) μέχρις ότου να πιάσουμε το Pokémon.

Τώρα όσο αφορά τις μεταβλητές Μέγιστο HP και Τρέχον HP του Pokémon που σκοπεύετε να πιάσετε, προφανώς δεν είναι γνωστό σε εσάς. Όμως μπορούμε από το χρώμα της μπάρας HP (πράσινοκίτρινοκόκκινο) να καταλάβουμε περίπου πόσο είναι το HP.

Στον πίνακα πιο κάτω μπορείτε να δείτε τις τιμές που μπορεί να πάρει η μεταβλητή «Κατάσταση«.

 

Κατάσταση Τιμή
Frozen    2
Sleep    2
Paralysis  1.5
Burn  1.5
Poison  1.5
None    1

 

Πιο κάτω ακολουθεί ο πιο σημαντικός πίνακας, καθώς καθορίζει τις τιμές που μπορεί να πάρει η μεταβλητή που αφορά τον τύπο της Pokeball που χρησιμοποιήθηκε.

 

Εικόνα Όνομα Περιγραφή Τιμή
PokéBall Κανονική PokeBall * 1
Great Ball Μια Ball με καλύτερο catch rate από την PokéBall * 1.5
Ultra Ball Μια Ball με καλύτερο catch rate από την Great Ball * 2
Master Ball Η απόλυτη Ball, που δεν αποτυγχάνει ποτέ!
Safari Ball Μια Ball που υπάρχει μόνο στο Safari Zone * 1.5
Net Ball Μια Ball που δουλεύει καλύτερα στα Bug ή Water Types.
Αν δεν είναι Bug/Water τότε είναι * 1. Αν είναι τότε είναι * 3
Από την Pokémon Sun & Moon, ο πολλαπλασιαστής έγινε *3.5
* 1
* 3
*3.5
Dive Ball Μια Ball που δουλεύει καλύτερα στο νερό
Αν χρησιμοποιηθεί έξω από το νερό τότε είναι * 1, αλλιώς είναι * 3.5
* 1
* 3.5
Nest Ball Μια Ball που δουλεύει καλύτερα σε Pokémon χαμηλότερου level.
Το Level του αντιπάλου μπαίνει στην ακόλουθη φόρμουλα: (40 – Level)/10. Όσο ψηλότερος είναι το αποτέλεσμα, τόσο το καλύτερο.
Από την Sun & Moon, δουλεύει με αυτή τη φόρμουλα: (8-0.2*(Level – 1)) με minimum το 1.
* 1 to 3
Repeat Ball Μια Ball που δουλεύει καλύτερα σε Pokémon που έχουμε ήδη πιάσει.
Αν το Pokémon δεν είναι στο Pokédex, τότε είναι * 1, αλλιώς * 3.
* 1
* 3
Timer Ball Μια Ball που δουλεύει καλύτερα όσο πιο μεγάλη είναι η διάρκεια της μάχης.
Η φόρμουλα που βασίζεται είναι: (Turn + 10) / 10. Όσο μεγαλύτερη διάρκεια, τόσο το καλύτερο. (Maximum 40 turns)
Στην Sun & Moon βασίζεται στη φόρμουλα (1+.3*Turn Number), με maximum το 4
* 1 – 4
Luxury Ball Μια Ball που κάνει τα Pokémon να σας αγαπήσουν πιο εύκολα.
Το Pokémon παίρνει έξτρα Happiness Value για κάθε Happiness Value που έχει πιαστεί.
* 1
Premier Ball Μια Ball που δίνεται σε special events. * 1
Balls introduced in Sinnoh
Dusk Ball Μια Ball που κάνει πιο εύκολα το πιάσιμο σε σκοτεινά μέρη όπως σπηλιές και κατά την διάρκεια της νύχτας. * 3.5
* 1
Heal Ball Μια φαρμακευτική Pokéball που επαναφέρει το HP και γιατρεύει οποιοδήποτε status βρίσκεται το Pokémon. * 1
Quick Ball Μια Pokéball που προσφέρει καλύτερο catch rate αν χρησιμοποιηθεί στην αρχή της μάχης.
Το Capture Rate είναι 4 στην αρχή και 1 στη συνέχεια.
Από την Pokémon Sun & Moon, το αρχικό capture rate είναι *5
* 5 – * 1
Cherish Ball Μια Pokéball που χαρακτηρίζει special Pokémon * 1
Park Ball Μια Pokéball που είναι διαθέσιμη μόνο στο Pal Park. 100% επιτυχία.
Balls only in the EntraLink
Dream Ball Μια ονειρική Pokeball που εμφανίζεται ξαφνικά στην τσάντα σας όταν είστε στο Highlink Forest. Μπορεί να πιάσει όλα τα Pokémon.
Balls only from Johto
Fast Ball Μια Ball που πιάνει γρήγορα Pokémon
GSC
Αν το Pokémon δεν φεύγει από τη μάχη είναι * 1, αλλιώς * 4
HGSS
Αν το Pokémon έχει Base Speed λιγότερο από 100, τότε έιναι* 1, αλλιώς * 4
* 1
* 4
Friend Ball Μια Ball που κάνει τα Pokémon να σας αγαπήσουν. Το Happiness του Pokémon γίνεται 200 αντί 70. * 1
Heavy Ball Μια Ball που πιάνει τα βαριά Pokémon πιο εύκολα.
Αν το Pokémon ζυγίζει λιγότερο από 451.1lbs, τότε είναι -20. Αν το Pokémon ζυγίζει πάνω από 451.1lbs, τότε έιναι +20. Αν το Pokémon ζυγίζει πάνω από 677.3lbs, τότε είναι +30 και αν το Pokémon ζυγίζει πάνω από 903lbs, είναι +40.
-20, +0, 
+20, +30, +40
Level Ball Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά των levels μεταξύ του Pokémon σας και του στόχου τόσο το καλύτερο.
Αν το level του Pokémon σας είναι μεγαλύτερο από του στόχου, τότε είναι * 2. Αν το μισό του level του Pokémon σας είναι μεγαλύτερο από του στόχου, τότε είναι * 4. Αν το ένα τέταρτο του level του Pokémon σας είναι μεγαλύτερο από του στόχου, τότε *8
* 2, * 4, * 8
Love Ball Μια Ball που δουλεύει καλύτερα σε Pokémon του αντίθετου φύλου.
Αν το Pokémon είναι του ίδιου είδους με το δικό σας, αλλά αντίθετου φύλου, τότε είναι * 8. Αν είναι του ιδίου φύλου ή δεν έχει φύλο, τότε είναι * 1
* 1
* 8
Lure Ball Μια Ball που δουλεύει καλύτερα σε Pokémon που ψαρέψαμε με το Fishing Rod
Αν το Pokémon ψαρεύτηκε με Fishing τότε είναι * 3, ή *5 στην Sun & Moon. Αν όχι, τότε είναι *1
* 1
* 3
*5
Moon Ball Μια Ball που δουλεύει καλύτερα στα Pokémon που εξελίσσονται με Moon Stone
Αν το Pokémon εξελίσσεται με Moon Stone είναι * 4, αλλιώς *1
* 1
* 4
Sport Ball Μια Ball που βρίσκουμε μόνο στο National Park * 1.5
Balls Created by Aether Foundation
Beast Ball Μια εδική Poké Ball, σχεδιασμένη για το πιάσιμο των Ultra Beasts. Έχει χαμηλή επιτυχία σε άλλα Pokémon.
Αν χρησιμοποιηθεί σε Ultra Beast (Nihilego, Buzzwole, Pheromosa, Xurkitree, Celesteela, Kartana, Guzzlord) είναι *5
Για όλα τα άλλα Pokémon, είναι *0.1
* 5
* 0.1

Τώρα λοιπόν που έχουμε όλες τις τιμές των μεταβλητών μας, μπορούμε να τις εφαρμόσουμε στην πιο πάνω φόρμουλα, η οποία θα μας δώσει ως αποτέλεσμα ένα ποσοστό. Προφανώς όσο πιο μεγάλο είναι αυτό το ποσοστό, τόσο πιο σίγουρα θα πιάσουμε το Pokémon!

BONUS:  Στα πιο πρόσφατα παιχνίδια Pokémon, έχει προστεθεί ένας νέος τύπος που καθορίζει το πιάσιμο ενος Pokémon, ο οποίος ονομάζεται Critical Capture.

Αυτό είναι όταν πετάμε την Pokeball μας και μερικές φορές – ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΑ – ακούγεται ένας μεταλλικός ήχος, η pokeball κάνει παύση στον αέρα και κουνιέται αρκετά γρήγορα ενώ βρίσκεται στον αερά και πέφτει κάτω. Με το που πέφτει κάτω, κάνει ένα τελικό κούνημα και το Pokémon είναι δικό μας! Αυτό βέβαια δεν πετυγχαίνει πάντα, αν και τις περισσότερες φορές που γίνεται, είναι επιτυχές.

Ο υπολογισμός για το Critical Capture γίνεται ως εξής:

Critical Capture = floor((255,CatchValue) * Multiplier)

όπου η τιμή υπολογίζεται από τον πιο κάτω πίνακα

 

Pokémon Τιμή
600+ 2.5
450-599 2
300-449 1.5
150-299 1
30-149 0.5
0-29 0

 

Τέλος λοιπόν με τα μαθηματικά! Μπορεί να σας κουράσαμε λίγο, αλλά τουλάχιστον τώρα ξέρετε τι γίνεται κάθε φορά που πετάτε μια Pokeball για να πιάσετε ένα Pokémon!

Υ.Γ. Για την ιστορία και οι 2 ιδιοκτήτες και συντάκτες της ιστοσελίδας, παρόλο που ξέρουν αυτά τα mechanics που αναλύσαμε πιο πάνω, εξακολουθούν να πατάνε βάναυσα τα κουμπιά A-B μέχρις ότου να πιάσουν ένα Pokémon! 🙂

 

 


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *